Toimijat


Yhdistyksen tarkoituksena on Villähteen kaikinpuolinen kehittäminen, toimialueen asukkaiden yleisten ja yhteisten etujen ajaminen, viihtyvyyden ja yhteishengen lisääminen sekä kaikinpuolinen hyvinvoinnin edistäminen. Jäsentensä edustajana yhdistys vaikuttaa ja osallistuu toimialueellaan suunnitteluun, keskusteluun ja päätöksentekoon tekemällä aloitteita ja esityksiä sekä pitämällä yhteyttä päättäjiin Lue lisää…


Päijät-Hämeen neuroyhdistys ry toimii nimensä mukaisesti Päijät-Hämeen keskussairaalan alueella. Yhdistyksen jäsenistöön kuuluu MS-tautia tai harvinaisia neurologisia sairauksia sairastavia ja heidän läheisiään sekä yhdistyksen kannatusjäseniä. Yhdistyksen tehtävänä on jakaa tietoa MS-taudista ja eräistä harvinaisista(harnes) sairauksista, kuntoutuksen saannista ja hoidoista, sekä edistää Lue lisää…


URAJÄRVENSEUDUN KYLÄYHDISTYS TOIMINTASUUNNITELMA 2019 VIESTINTÄ – Ruta-Ura lehdet ilmestyvät kesäkuussa ja marraskuussa. Kesän lehteen kerätään mainostuloja. – Nettisivuja ja kylän facebook-sivuja ylläpidetään ja kehitetään. – Mobiilipalvelun käyttöä jatketaan. – Tehdään juttuja tarpeen mukaan muihin julkaisuihin, esim. Päijät-Hämeen kylien lehteen, Asikkalan Lue lisää…


Lahden Radioamatöörikerho ry on radiosta, elektroniikasta, rakentelusta, yhteydenpidosta ym kiinnostuneiden henkilöiden yhdistys. Kerhotilamme ovat Radiomäellä, Vanhalla Radioasemalla. Kerhoiltamme on avoimin ovin joka maanantai klo 18:00 alkaen. Osoite on Radiomäenkatu 43 – Radio- ja tv-museon portista noin 150 m eteenpäin. Järjestämme Lue lisää…


Hollolan A-kilta tarjoaa päihteetöntä vertaistukitoimintaa järjestämällä tapahtumia, retkiä ja keskustelutilaisuuksia. Tukikohtamme sijaitsee Hollolassa, mallasharjuntie 3:ssa, jossa yhdistys ylläpitää päivätoimintakeskusta. Toimitilassamme voit nauttia maistuvat kahvit, lisäksi jaamme eineksiä kolmasti viikossa ja tiloissamme on myös saunomismahdollisuus. Sähköisten palveluiden käyttöön saa apua killan Lue lisää…


PÄIJÄT-HÄMEEN AVH RY Päijät-Hämeen AVH ry on toiminut ( perustettu v. 1979) neljäkymmentä vuotta Päijät-Hämeen alueella aivoverenkiertohäiriön (AVH) sairastaneiden ja heidän läheisten potilasyhdistyksenä. Yhdistys on Aivoliitto ry:n jäsenyhdistys Sairastuminen tulee yllättäen ja tiedon ja tuen tarve on ilmeinen. Sairaus hämmentää, Lue lisää…


Päijät-Hämeen Mielenterveystyön Tuki MIETE ry perustettiin vuonna 1973 mielenterveyskuntoutujien omaksi yhdistykseksi. Yhdistyksemme tarkoituksena on edistää henkistä hyvinvointia, yhdistää ja aktivoida yhdistyksemme kotipaikalla ja lähikuntien alueella asuvia mielenterveyskuntoutujia ja heidän läheisiään, edistää jäsentensä mielenterveyttä, kehittää mielenterveyspalvelujen saatavuutta, laatua ja tasoa sekä tehdä ennalta ehkäisevää Lue lisää…


Yhdistyksen tarkoituksena on eläkeläisten ja eläketurvaa tarvitsevien henkisten ja aineellisten etujen ja oikeuksien valvominen sekä heidän sosiaalisen turvallisuutensa ja hyvinvointinsa edistäminen.


Ensi- ja turvakotien liitto on kansalaisjärjestö, jonka tarkoituksena on turvata lapsen oikeus suotuisiin kasvuolosuhteisiin ja turvalliseen kehitykseen, tukea vanhemmuutta ja perhettä sekä ehkäistä perheväkivaltaa. Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistyksenä Lahden ensi- ja turvakoti ry tuottaa paikallisesti ja alueellisesti laadukasta järjestölähtöistä Lue lisää…


Yhteensä: 53